Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «a )

lugt, die hem nergens toe dienen kan:) dewyl de Paufen, de Biffchoppen, en meefb alle de gelovigen vafb in dat denkbeeld zyn, dat gy onder het voorwenzei van Janfenius, of zyn Boek , de dwaalleer wilt voorjlaan. Wat onwaarhedens zyn hier op eikanderen geftapeld, (want zyne woorden verdienen hier die benaaminge) het is een leugenagtig befluit. Voor eerft, wegens de Paufen, zyn wy hier in de Avignonfche fcheuring, als wanneer 'er twee of drie Paufen te gelyk waren? De Paufen, zegthy, zonder onderfcheid te maken: welke Paufen hebben verklaard dat zy vajl in dat denkbeeld waren ? En zoo zy 'er in waren, hebben zy daar in zoo wel niet kunnen miffen als Myn fJr., die ook anderen in dat denkbeeld zoekt te brengen ? Hebben de Doorl. Innocentiussen dat ook verklaard ? Heeft integendeel Innocentius XII. niet openbaar verboden om iemand van de gewaande Janfenijlerye verdagt te houden, ten zy het geregtelyk bewezen was dat hy een of meer der V. Stellingen gehouden of geleeraard had ? Heeft Myn Hr., of iemand dat bewezen? dat hy dan de bewyzen en degeregtelyke Jcle toone. Waar heeft Clemens XIV. en de tegenwoordige Paus ons voor verdagt verklaard, dat wy onder 't voorwenzei enz. ? toon die verklaaringen. De Biffchoppen, zegt hy, zyn ook in dat denkbeeld. Hy zegt de Biffchoppen, in het algemeen, als of alle Bisfchoppen in dat denkbeeld waren; waar zyn hunne verklaaringen op dit ftuk? Wy zouden veele nog levende Biflchoppen kunnen opnoemen , die zeker in dat denkbeeld niet zyn. Meejl alle gelovigen, voegt hy 'er by: waar is de verklaaringe van milioenen van gelovigen,

die

Sluiten