Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 123 )

lil ti t an/ ë J if<l doore^^ude gewoonte met wilt onderwerpen, en zult gy die agterdogt wegnemen zonder de reden weg te lemen? Rn

oml ekken ( Zit daar wederom een deel bedriegelyke woorden in de lugt. Zy menen L

nen hSLÏÏF dat gronde r'edl

nen hebben. En wat ZOude het dan zyn in-

lvknlT%xr^rer 01Wonden onredeJyk was? Want de gewaande »** verëifcht een bedriege/yke of rtrfttyjrf, Eed , gelyk wv m ons I. Hoofdftuk vertoond hebben: die S waande wet is noit door de Kerk geftaafd, vermits zy zelfs aan verre het grootfte deel der S ^'V^ volgens Myn Heers ëlfr. JP t?1^' e111^" Struik is, en nu nog door den Keizer is afgefehaft: die gewaand! wet is maar van 'éen Cabaal in de Kerke: daar is ook geen oude gewoonte van zulk een Formulier; Myn Hr. toone eens zulke Formu-

(*) De ag

terdogt ii de reden van liet Formuliei en hec Formuliei is de iedei van de agterdogt, Dat ftroot wonderlyk!

Maar, Jet ivel, hier is de reden van de dg. terdogt, te weeten, om dat men het Formulier niet wilt bezweeren: en overal zegt hy is de agterdogt de reden van het Formulier , dat men om die gewaande agterdogt heeft moeten invoeren(*> Op een andere plaats hoorden wy hem zeggen, dat men het Formulier, al was ; er geen agterdogt meer, egter zoude moeten ondertekenen om een oude gewoonte te handha'venen. Waar hoorde men lomper zelfs ff ryd! en hy durft nog vraagen: wat kan oit bondig genoeg wezen, om 'er u van te ontrekken? (van de bezweeringe, namelyk, van het Formulier.)

Sluiten