Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H5 )

Waarom heeft de Hr. J. C. hunne aanhaalingen niet uit gefchreven, of ten mmile aangewezen ?) met aan te wyzen, waar de eerfte, die wel de voornaamfte, en in eigen bewoordingen te vinden is, en waar men de vier anderen, die niet ontkend kunnen worden in een naauw . verband met de eerfte te wezen , zoo niet iN woorden, ten minsten '« kragt en zin van woorden uitgedrukt (taan.

Wat een omtrek van gekrulde bewoordingen , om niet ronduit te bekennen dat IV. van die V. Stellingen niet in het Boek van Janfenius ftaan ? Hy is op den pynbank, en fpreekt benaawd. Als men de waarheid voor heeft, fpreekt men regt en ronduit-, en men gebruikt dan zulke kromme omwegen niet. Hebben zy aangewezen waar die vier anderen in een naauw verband ftaan , wyft dan die plaatzen aan: want de een verzend my naar dit bladz. van Janfenius Boek, de andere weer op een andere bladz. enz. enz.

Als men nu die agt redenen tezamen neemt, zyn die te zamen niet gewigtig en wettig genoeg , om aan de waarheid van die feiten of daden te twyfelen, jaa, om ze voor valfch te houden, en gevolglyk om het Formulier niet te bezweren? Voeg daar nog by het gene wy in ons L Hoofdftuk bewezen hebben , dat men dien Eed niet kan doen zonder bedrog of vermetelheid , om dat hy op een feilbaar gezag fleund.

Laaten wy dan nu wederom eene andere onnutte vraag hooren, en die belachelyk is in dit gefchil: wie zal ooit ftaande houden, dat het tot het Geloof behoort, dat deze, of gene Biffchop gedoopt, geweit, en wettig verkoren is, (wie K zou

Sluiten