Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 149 )

Keizer fchryven (*), en aan dien Vorft vraagen, waarom hy een Decreet van de Keik heeft durven te niet doen? waarom hy en het Formulier en deszelfs Eed heeft afgefchaft^

En om meer kragt daar by te zetten zoude hy nog aan zyne Keizerlyke Majefteit.kunnen fchryven: dat het wel waar is dat hy bladz. 228. gezeid heeft, dat de Apellantenfchynen zyne Majefteit aangezogt te hebben om Formulier en Bulle in zyne Staaten af te fchaften, maar dat hy, de zaak met wat meer bedaartheid overwegende, een beter reden van die affchaffing gevonden heeft, gelyk hy het ook aangetektiu heeft bladz. 230 , te weten, dat zvnl Majefteit het Formulier en de Bulle uit den weg gedaan heeft by gebrek van tegenfprekers van die twee Stukken in zyne Staaten. Dat derhalven zyn eerfte gevoelen onder de andere Erratas van zyn Schrift moet geplaast worden. Verders, dat hy niet kan ontkennen dat hy bladz. 34. gezeit had: dat het kan gebeuren dat men na verloop van tyd, en wanneer alle gevaar van dwaaling voorby zal zyn, janfenius en zyn Boek van dien kwaden zin zat kunnen vry pleiten, zonder de minfte agterdogt te geven van dwaalleer: dat hy 'er op dezelve bladz. iets by gevoegt had , het gene dient aangemerkt te worden, te weten; dat de Oude Formulieren enz. noit opzettelyk.... 4gef hf zyn, maar altyp als van zelfs door gebrek van tegenfprekers....allengskens in ongewoonte en eindelyk in vergetelheid geraakt zyn: dat hy,

(») Zoude de Hr. t C. zyn Schrift in de Keizerlyke Staaten wel hebben durven uitgeven ?

K 3

Sluiten