Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 154 )

„ komfte van het Formulier, heeft Paus Cle„ mens IX. de Kerke van Frankryk, die daar*

over

toegebragt.' Udewyk XIF. hoe zeer hy zig ook door de Jefuiten het bellieren zag dat zy zig van dat Formï her bedienden om de deugdzaamrte Biffchoppen van zv", Ryk te vervolgen. De Staats - Minifters de geftel™nil van den Paus en van den Koning kennende hun werk van om een einde te maken aan alle die twisten, die reeds den Koning begonnen te verreden En dewyl zy en de Jefuiten en hunne oogmerken zeer wel kenden, zoo wierd met goedvinden van zyne Heiliehe r 1 van fodewyk XIF befloten, dat die Pater^T ke„nh van de Onderhandelingen over dat onderwefp moe"£! hebben Alles wierd ook geheim gehouden, t0 da dè zaken haare volle beflag kregen . tot vergenoeging en van zyne Heiligheid en van de IV. Biffchopoen nSu fte en deugdzaamlle Mannen SSSSSiSl£!SS^ moeiden .ever tot dat werk. Elk een verheugde Krer die gelukkige gebeurtenifle,- de Jefuiten alleen zwnheï met hartzeer. Hun Pater Anna\, Biegtvade" den koning, de zaak nog niet kunnende geloven , be?af",Vbv den Nuntius, die m het geheim was fPlT n s5y bitterlyk, dat hy

n welke hy wel wilt dat zyne Sociëteit erabjzónder be' tong had,- dreigde hem, met hem te kennS « «vïn" dat hy en zyne Sociëteit het hem op zyn tvd zond™ Z' taalt zetten, daar by voegende, dat *, S„S? 2 ?nc makheid, in een S tydï Z Eff5g& Ug jaaren te met had gedaan. Hy drong fterVwr?" om van hem te weten hoe het met de zaak fel gén w/ De Nuntius verzond hem naar den Koning, om het hem «* vragen; dat had die Jefuit even te voren ged», me: a t den Koning te zeggen; dat die bevrediging tot dTruZ van denGodsd.enft, cn des Koning, staaten IrekZ dog de Koning antwoorde hem zeer koeltjes? £u%' Godsdtenfl aanbelangt, dat raakt den pL) u % met a,e fchrkktng te vrede, wy moeten het ook zyn En Zat tnyne Staaten aangaat, ik raade u om U daar 11 met te bemoeien, nog ongeru/l te zin Jk ïatw Jri

Sluiten