Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( !*> )

dry ven, en hier in is Clemens XI. hen zeer toegevend geweeft.

Maar laaten wy eens onderftellen dat Clemens IX._ niets had toegegeven, dat zelfs de zaaken noit bevredigd geweeft waren, wat zou 'er Myn Hr. om het Formulier te regtvaardigen by winnen? Niet een haair. Hy wilt betonen dat het Formulier van Alexander VII. regtmatig is: zou het veel doen tot de regt' matigheid of onregtmatigheid van het Formulier van Alexander VII., of 'er een ftuk of drie Paufen meer of min voor geweeft zyn ? Was de Sociëteit der Jefuiten daarom beter, om dat zoo veele Paufen die Sociëteit begunftigd hebben ? Is de Bulle in Coena Domini daarom een haair beter, om dat zy zoo veele Paufen tot voorftanders gehad heeft, en dat zy zoo veele jaaren agter een te Romen op WittenDonderdag is afgekundigd geworden ? Zal die Bulle daarom nu een greintje meer gezag in de Kerk krygen, om dat de Hr. Nuntius een Profeffor in het Hollands - Collegie te Leuven heeft aangefteld om ze te doceeren ? Zyn de pretentiè'n van het Roomfche Hof daarom een graad beter, om dat zoo veele Paufen daar voor geweeft zyn, en ze gehandhaafd hebben? Wat zoude'er dan het Formulier by winnen, al waren 'er een Paus twee of drie meer voor geweeft? Zulks kan dan het Formulier niet wettigen. Dit zy hier genoeg over dezen II. Brief. De Leezer wenfcht miffchien , zoo zeer als wy, dat wy het wat kort mogen maken.

Laaten wy dan tot den III, Brief overftappen.

B E-

Sluiten