Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 177 )

zeer voor het Formulier waren, hebben zy nog* tans het zelfde niet ingetrokken daar men te Romen in deze laatfte eeuwen zelden toekomt. Een blvk hier van is de Bulle in Ccena Domini, uit- alle Ryken verbannen, en welke men alle jaaren op Wkten-Donderdagmetgrooteftaatfie en Sectie, tot de dagen van Clemens XIV. toe, plagt af te kundigen, beftaat men zedert met meer te Romen af te kundigen, egter trekt men dezelfde niet in, hoe abfurd en verfoeyelyk die Bulle wezen mag. Men gebruikt die Bulle als de ge* Wendheid het toelaat; en het fchynt dat de Nuntius van de Heeren Zendelingen een yveraar voor die Bulle in Ccena Domini is, zoo al3 uit de Nieuwspapieren gebleken is, dewyl hy eenen Profeffor te Leuven om die ellendige Bulle te doceeren zou hebben aangebreid, en een nieuwe reglement gemaakt heeft, wegens de magt om van de Cafujfen in die Bulle aan den Paus gereferveerd, aan de Aarts - Priesters te geven f zoo dat de andere Zendelingen die malt alle jaaren zouden moeten verzoeken ( > Men heeft wel in de Courant eenen Profpecj

r**, Het is aan veelen vreemd en wonderlyk voorgekoS? dat iuift op die tyd als de Catholyke Mogentheden STvermaardeBulle in Ccena DoMni verwerpen, en desJdftïSfche afkundiging te Rome zelfs hebben doen l J d Nuntius te Br»fel meer aandringt als van ophouden de Nuntius te jj Leemren voor de

iUndfche Zendel nge„ die te Leuven ftudeeren Wat "SS mïeten zig dan de andere Naties van de Holl/ndfche Priefters en Catholyken vormen , als zy daarenboven hooren dat ook juift op die tyd als de KeizerhetFor en de Bulle affchaft iri zyne Erflanden, een HolSfche Priefter de pen opvat om de Regtmatigheid.van 5ë twee Stukken te beweeren? Is dan Holland defenuik plaats van hetuitfehot der wereld?

Sluiten