Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ipr )

ook de Eed van 't Formulier. De zekerheid of waarheid van de zaak, namelyk dat Janfenius de' V. Stellingen gefch-even heeft, en dat hy 'er eenen kwaden zin in beoogd heeft, is het voorwerp van den Eed van . .het Formulier; even zo wel als de doeminge van die Stellingen. Wat betekenen anders die woorden, en de V. ftellingen getrokken uit het Boek van Jansknius, genaamd Auguftinus, verwerpe en doeme ik, in den zalfden zin dien de Auteur beoogd heeft ? Is in dien Eed ook de zekerheid of waarheid van de zaak niet begrepen ? wat doen die woorden dan in 't Formulier? fchrab ze 'er dan uit, en laat het Formulier dan begrepen zyn in deze bewoordingen : Ik onder gefchreven N. N. doeme deze onder ft aande V. ftellingen in haaren ■natuurlyken kwaaden eerft-voorkomenden zin. — Laat daar op de Stellingen volgen; daar is geen een Apellant of hy zal de Stellingen doemen, en zoo een Formulier , als gy wilt, bezweeren : daar mede moet dan alle die gewaande verdagtheid verdwynen, en wy zullen het eens zyn aangaande het Formulier. Maar, indien gy zelf, de Paus en de Nuntius, 'met -zulk een Formulier niet te vreeden zyt, wat zal dat dan_ betekenen? Zekerlyk dat de feiten of daaden niet Voor de kool, om zoo te fpre:ken, in 't Formulier uitgedrukt ftaan, maar dat men die ook moet bezweeren, en gevolglyk, dat de Eed ook op de feiten ziet. En waarlyk, waarom heeft men zoo aangedrongen onder Clemens FX. om regt en feit te onderfcheiden, en om het Feit niet te bezweeren? Myn Hr. wilt dat de vier Biffchoppen, daar boven van gefproken is, 't Formulier zuiver

Sluiten