Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

ten en Capucynen daar in gefpeelt hebben. De Jefuiten zyn immers overal bekent voor oproer^ makers, en Clemens XIV. vertoont hen als zodanigen in de vernietings- Bulle dezer al te vermaarde Sociëteit. Wat de Capucynen aanbelangt, niet zonder reden heeft men hen al over lang den naam van Voetknegten der Jefuiten gegeven. Maar om aan den Hr. J. C. te tonen dat wy zoo onkundig wegens het geval van Hendrik IV. niet zyn als zyn Apellantje, die ootmoedig en leerzaam genoeg is, om zig, zonder de minfte opwerping, door zulk een voorbeeld te laaten overhaalen om het Formulier van Alexander VII. te ondertekenen, zullen wy hem maar vraagen: waarom wilden de Jefuiten en de Capucynen den Eed niet doen om de wettigheid van Hendrik IV. tot de Kroon te erkennen ? Juift om dat zelve gezag niet tegen te fpreken, het welk de Hr. J. C. wilt doen gelden , om ons te tonen dat wy verpligt zyn het Formulier van Alexander VII. te bezweeren : om dat Sixtus V. een fchrikkelyke Bulle in volle Confijtorium voorgelezen, en daarna met de gewoone plegtigheid uitgegeven en afgekundigt had, door XXV. Cardinaalen ondertekend, tegen HendrikIV.; in welke Bulle de Paus met grooten ophef fprak van zyne Paufelyke magt, uitvaarende op een fchrikr kelyke wyzé tegen Hendrik IV., hem, in het byzonder, verklaarende vervallen te zyn van het regt zyner geboorte, en onbekwaam om de Kroon van Vrankryk te erven en te draagen. Wat nog meer is, hy ontnam door zyne gewaande Paufelyke magt aan denzelven Hendrik IV- dat gedeelte van het Koningryk van Navarre, op. het welk die Vorft eenig regt had, N 5 en

Sluiten