Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 226 )

„ ten (om hunne Onderdaanen van den Eed van „ getrouwigheid te ontflaan) en om dus hunne

Staaten het ohderfte boven te keeren, " Het zyn hier geen onderitellingen in de lugt; onderftelt eens dat wy leefden in zulke tyden a's onder de Regeering van Gregorius VIL van Bonifacius VIII. enz. jaa van Sixtus V. en van Gregorius XIV. ten tyde van de Ligue in Vrankryk , waar zou de Hr. J. C. ons met zyn gezag henen leiden?

Het gevoelen van die anderzins geagte Perfoonen , daar wy zoo even van fpraken, is niet minder gevaarlyk en bedriegelyk. indien het geoorloofd is een Formulier te ondertekenen en te bezweeren, in het welk twee feiten befloten zyn, met zig in te beelden, of met voor te geven dat de Eed op die feiten niet ziet, dan kan men alles bezweeren zonder een woordje te geloven van het geen men bezweert. Zulk een Syftema was zeer gemakkelyk. Men leefde dus in rufte, men ontwapende de Jefuiten, men bekwam aanzienelyke Kerkampten, de verdagtheid kon geen vat meer krygen. Dat gevoelen was dan zeer geriefelyk, maar kwam geenzins met de Chriftelyke opregtigheid overeen, nog ook met de eerbied welke men fchuldig is aan de wettige Overftens, dan zelfs als zy ons bevelen iets te doen , dat wy niet vermogen. Men bedriegt malkanderen: de Overftens wei wetende dat zy niet onfeilbaar zyn in zulke feiten , zyn als wreede tyrannen aan te merken, als zy ons willen verpligten te geloven dat zy de waarheid weeten wegens die feiten, en bedriegen de genen welke zy tot zulk een gelove willen verpligten: de Onderdaanen, die feiten bezweerende zonder die te geloven, meenen-

de

Sluiten