Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerft! oorziak van de Bulle: ie kwaars LetJlukkender Jefuiten,

] 1 ]

I ] C <

( 248 )

ven. Het gene Myn Hr. nu bladz. 128. ver. ders vraagd, mag hy zig zelve vraagen: de Kerk komt hier niet te pas; zy heeft de Bulle niet uitgegeven maar Clemens XL, en die was zeker de Kerk met. Hardouin en Berruyer zyn bladz 129. op het tegenwoordig voorwerp zeer te onpas, om niet te zeggen bedriegelyk bygebragt. Dit zyn voorbeeld verdiend maar vcragting en geen antwoord. Hy moeft hier de gewaande verdagtheid van Vader Ouenel bewezen hebben, maar dat heeft hy ntei kunnen doen; het is op die ingebeelde verdagtheid dat hy de regtmatigheid van de Bulle wil gronden maar het lukt hem niet beter; wy gaan dan nu' over tot de waare oorzaaken van de Bulle Unigenitus, tegen zyne valfche voorgevens en tegen zynen fpeelpop van verdagtheid

\ }}' pA!S dC l-ukeP nu de Pe]agiaanfche en half;.Pelagiaanfche Leere vernieuwd, endoor het Formulier befchermd, jaa als boven hadden ;doen dryven , hebben zy zig daar mede nog niet vergenoegd ; maar dewyl zy geheel de Zedeleere der Tien Geboden en van geheel het H. Evangelie verbafterd, en genoegzaam vernietigd hadden, zoo zogten zy deze hunne bedorve Leere, om zoo te fpreken, te doen Canonifeeren door een Decreet, het welk zy aan de H. Kerke zouden toefchryven en het welk zy ook altyd als een Regel des Geloofs hebben willen doen aanmerken. Dat de Tefui ten de geheele Zedeleer van het H. Evangelie hebben omgekeert, is al overlang in meenige gedrukte Boeken bewezen: maar om dat veele Leezers zig zouden kunnen inbeelden dat men ie Jefuiten belaften, dat het onmogelykfchynt, dat eene Sociëteit van Priefters, die 200. Jaaren

Sluiten