Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 249 )

ren lang in zoo een groot aanzien zyn geweeft, waarlyk zulk eene goddelooze Leere zouden geleeraart en in Boeken gefchreven hebben , zoo zullen wy hier enige van hunne Stellingen uitfchryven uit het XI. Deel der Werken van den beroemden Hr. Bossuet, daar men'er 127. vind, met aanwyzing welke van die Stellingen gedoemt zyn door Alexander VII. welke door Innocentius XI. welke door de Vranfche Bisfchoppen in het Jaar 1700,, en welke door de Hooge Schoole van Leuven. De Stellingen wegens het lezen der H. Schriftuur zyn van Pater Hazard Jefuit, onder den naame van Suivius fchuilende , en wederlegt door den Hoogw. Hr. van Neercassel, in zyn Werkje tot titel voerende: Gods woord verdeedigt.

Zie dan hier enige van die verfoeilyke Stellingen, die wy maar kortheitshalven uit het XI. Deel van den Hr. Boffuet uitfchry ven enjvertaalcn, want wy zouden'er nog verfoeielyker en goddeloozer kunnen aanwyzen.

Wegens het Gelove, Hoop en Liefde.

„ De Menfch is niet verpligt in geheel zyn „ leven eene aéfe van Gelove, Hoope en „ Liefde te verwekken, uit kragteder Godde,, lyke geboden op die deugden ziende.

,, Of zulk een dodelyk zondigd, die alleen „ eens in zyn leven eene aéfe van Liefde tot „ God verwekt, durven wy niet oordelen.

„ Het Gebod van God te beminnen, ver„ pligt maar alleen in de uure des doods.

„ Men is niet verpligt onzen Evenmenfch „ inwendig te beminnen: 't is genoeg hem

niet te haaten."

Q^5 We-

Sluiten