Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 32° )

„ in het byzonder niet noodwendig ter Za„ ligheid: nog elk een in het byzonder mag „ de Schriftuure uitleggen naar zyn goedvin„ den, of door zynen eigen geeft: nögteook „ die lezen zonder de fchuldige eerbied en „ onderdanigheid aan de Harders; of zonder „ regtzinnige onderwerpinge des gemoeds aan „ de H. Kerke, aan wien het toekomt te oor„ deelen wegens den waaren zin en uitleggin„ ge der H. Schriftuure.

XII. Artikel.

„ Indien eenig Banvonnis openbaarlyk ver„ bood eenig waarlyk deugdzaam werk, of wil„ de af keerig maaken van het volbrengen van „ eenig Gebod, het zou volgens de befluiten

der H. Kerke moeten gehouden worden als „ onregtvaardig, en ook als zynde van geen3, der waarde."

Die XII. Artikels zyn een kort begrip der 101. Stellingen:^ het is in den zin van die ^rfiW* dat de i-oi. Stellingen moeten verftaan worden. Dit is zoo klaarblykelyk, dat de Apellante Bisfchoppen die Artikels hebben goedgekeurd: en dat integendeel de Bulgezinden, beneffens de Jefuiten, vuur en vlam tegen die Artikels gefpogen hebben. Want zoo haafl de y veraars der Bulle affchriften van die XII. Artikels zagen, ver wekten zy, terwyl de zaak te Romen nog behandeld wierd , een vervaarlyk gefchreuw en tegenftand. Eenige Vranfche Biffchoppen gaven zeer vinnige Bevel - Brieven tegen die Artikels uit, zoo als die van Marfeille, van Saintes, van SolQons , daar na Aartsbiffchop van Sens, die alle arbarmelyke voorftanders der Bulle waren. De Cardinaal Aartsbiffchop van

Meche-

Sluiten