Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3*7 )

verdiend by ons geen aanzien. Hy kan verzekerd wezen, dat het Boek der Zedelyke Aanmerkingen tegenwoordig in het'Keizcrrykkragtig getrokken word (*), zonJcr dat iemand yreeze voor verleidinge. Zyne gewaande verzekeringe van alle gelovigen,, bladz. 198- is louter beuzelpraat eri bedrog. Van het gewaande flryden der Stellingen tegen het gezag, de wetten, de tugt, gebruiken of gewoontens van de Kerke, hebben wy ook genoeg gefproken, en wy fommeeren hem om dat gezag, wetten, tugt, gebruiken enz. te voorfchyn te brengen. Wy hebben in tegendeel beteond, dat de 101. Stellingen tegen de Jefuitfche dwaalingen flryden, daarom heeft, men ook juitt die Stellingen uit het Boek der Zedelyke Aanmerkingen gekipt, om dezelve' te doemen , en om aldus de Jefuitfche dwaalingen te doen zegenpraalen, die ook na de Bulle meer dan oit het hoofd hebben opgeflooken, gelyk uit die weinige flaaltjes, welke wy zoo even vertoond hebben gebleken is, en gelyk het nog blyken zal in het vervolg.

f*> Taa dasr word zeIfs nu aan een nieuwe druk van de? Zedelyke Aanmerkingen van Vader Quenel in het Latyn, in Duitschland gearbeid.

X 4

B E-

Sluiten