Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 356 )

want deze vertoont ons in de vernietigings Bulle der Sociëteit de gevoelens der Molinijlen onder een ander oog. Maar waarfchynelyk dat die groote Paus de paaien niet wift binnen de welke een Catholyk kan voljlrekt de leere van Molina en der Jefuiten verdedigen. Wy zouden dezen vreemden Catholyk maar na zyn Catechismus moeten verzenden. Laat hem dan de Schriften van den vermaarden Lemos leezen, en byzonderlyk het Memoridle van dien zelve LemoS, die het meeft gekampt heeft tegen de leere van Molina, die ook den Jefuit V'alentia in volle Vergadering, in de tegenwoordigheid van Clemens Vlïl. overtuigde van tot tweémaalen toe, en dat na eene eerfte waaffchouwinge, eene plaats uit den H. Auguflinus fchandelyk vervalfcht te hebben onder het lezen. Deze Va'lentia, zal onze Catholyk miffchien zeggen, bleef niet binnen de paaien, hy ging wat te verre. Denkt hydan, dat, als men binnen de paaien blyft als men de plaatfen of de Texten der H. Vaders niet opentlyk vervalfcht, gelyk Valentia, men voljlrekt de gevoelens van Molina kan verdedigen, hy leeze dan nog daar by het Requejl van Lanuza, het Gefchrift van den Aartsbiffchop van Armagh aan Paulus V. opgedragen, de Hijloria Congregationum de Auxilüs door Serry, de Werken van den Cardinaal de Noris i van Concinna, van Bellelli en Berti enz. daar zal hy het Catholyk geloof leeren, en met een zien, of een Catholyk de gevoelens der Molinijlen voljlrekt kan verdedigen, en te gelyk een waare Chriften blyven; deze allen zullen hem zeggen, gelyk Clemens VllL met betrek op P'alentia: indien de volftrekte verdedigers der gevoelens van Molina geen andere

Sluiten