Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 379 )

bewezen zoude zyn, dat de befchul" /fi.lder V. Stellingen had/taande ge» Sen" Da raakt hJ Formulier, enniet 'aJMie die toen nog niet in de wereld was.

t„to4on/er iel! Hadl>yd»n,eceenen|oe. v s^nA A\p hem waarfchouwde enzeiüe, r ^J S periode, of deze woorden

dan hit ÉevevaTlnloeerJius Xtf.. aanhaalenvan het i*> et* ua» di woorden

Sn tndeTdat "et *t gebleken of, beweef2' nog minder oit geregtejyk bewezen zy , d£wy of ^ ^ S""»*'»-*'*™*» , °f mooie aanhaalinge wegens de

PaSen rtr de Bulle, gaat hy over tot de Paufen B7 de Bulle, Benemus XIII., Clemens XII.

T.Tmus XW. en haalt deze woorden aan en Beneaictus axk . r/, . , . -

uit een Breve va» Benedictus XIII. . dat ai wie voorteven, A« <fo*r * Cmftitune^mgenm, de leering der Auguftiniaanen en Thomiften gedomd i , het Apoftolifeh gezag belafteren. En lt ie Leerftukken van Auguftinus en Thomas in geenen deele, hoe ookgenaamt, door de ZrZemde Conftitutie beftraft of■gewraakt „ En Clemens XIII. zegt: Het doet ons ten „ hoogften leet dat de duifternilTenvandekm-

deren der tweedragt veroorzaakt, (het blykt

Sluiten