Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39i )

ioo. in het jaar 1720. en dus na de verklaaringe zelve van Clemens XI. welke zy derhalven niet voldoende erkenden, nademaal zy zelis nog .wederom verklaaringen gaven, na zyne• onvoldoende verklaaringe. Daarna zyn 'er nog hier en daar andere uitleggingen der Bulle te voorfchyn gekomen, en alle die uitleggingen zyn verfchillig. Zie daar hoe de gewaanden kwaden zm der 101. Stellingen verklaard is geweeft. LM was zeker niet genoeg, want men heef t getoond, dat alle die uitleggingen loutere bedneg,erye waren. Miffchien, zegt hy, om dat zy de meningvan Clemens XI. niet wijten. Als zy die geweten hadden, dan was het onnodig geweeft dat die Biffchoppen hem gepraamd hadden om uitleggingen te geven, het welk hy noit gedaan heeft; want zyne verklaaring over de twee Leerpunten , heeft geen de minfte gedaante van uitlegginge zyner Bulle: en hadden zy m het laar 1720. dc mening van Clemens XI. geweten, na zyne verklaaring, dan hadden zy zelfs zyne Bulle niet behoeven uit te leggen. Men moet een menfch van zoo groote verblindheid, of van zoo een kleein oordeel wezen, als M n Hr. is, om het zeggen van Clemens XI. voor een verklaaring zyner Bulle uit te yenten. Dan de Paus, ze-j-t hy, geeft deze verklaaring; Wat verklaaring , vraag ik nog eens? Is het die van alle die Biffchoppen, die zoo verfchillende zyn,of yne eige verklaaring? De eerfte zeker niet, en delaafte is in geen tel geweeft zelfs by de Vranfche Biffchoppen in het jaar 1720. als zy de Bulle niet hebben willen aannemen, dan onder de Sauvegarde van hunne eige verklaaringen, welke zy in weerwil van Clemens XL gegeven hebben , zonder zig te kreunen aan zyne Brieven Bb 4 Bafi°'

Sluiten