Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 393 5

onder de befchutting van hunne uitleggingen. Myn Hr. en de zynen hebben de Bulle: zuiver aangenomen, en b.helpen zig egter (na de zuivere aanneeming der Bulle) met de eene of de andere van die uitleggingen, zonder egter te durven zeggen, gelyk de Vranfche Biffchoppen gedaan hebben , dat zy geenzins de Bulle Zuiver aannémen , maar enkel en alleen volgens hunne uitleggingen, zonder zig te kreunen or hunne uitleggingen overeenkomen met de mening van Clemens XL of niet. Wie zyn nu de regtzinnigen?

V. Na al zyn langduurig gerammel raakt hy eindelyk in den maalftroom weg, en verzinkt in den afgrond. Hy was eerft met de verdediging der Bulle op den regten weg, indien zY had kunnen verdedigd worden, als hy wilde betonen dat de Bulle de leere der H.Schnfte en der Vaderen niet doemde: dog ziende dat zulks hem onmogelyk was om te bewyzen , vlugte hy in aller yl Van daar tot de Augujhmaanen en Thomijlen: maar rondom zig wendende, gaat hy nu ten eenemaal fpooreloos, en vervalt tot de taftbaarfte ongerymtheden.

Hy doet zig opwerpen: Hoe heeft dan de leering van Molina '(de andere kwaade leeringen der Jefuiten moeften'erbygevoegd worden,) zoo veel opgang gemaakt na het Formulier , en byzonderlyk na de^-Bulle? zyn niet die twee ftukken de oorzaaken geweeft, dat die leering overal ver* fpfeid is, en die der Auguftiniaanen en Taomiften verdrukt? moet men zulks niet aan Clemens XL en volgende Paufen wyten? Hier voeld hy den knoop : elders (•*) ftreden de gevoelens der Moliniften niet openbaarlyk tegen de H Schriften en de ■ Apoftolifche overleveringen, men kon ze zelfs Bb 5 vo1"

(*)bhdz. 2oy. zie hier bovenbladz. 34y-

Sluiten