Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL.

dat de H. Aügustinus daar in gehad heeft ^ zoo fpr . eJct hy met eenfoort van verrukking van het pryfenswaardig befluit, dat die Africaanfche Biflchoppen namen, uit zugt voor de vrede en voor de eenheid, jaa om ook zelfs alle zwaarigheden en hinderpaalen tot de gewenfchte vereeniging voor te kptneij. Want al eer de vrede tuffchen hen en de Donatifien getroffen was, hadden zy deze fchikking gemaakt, namelyk, dat in die Steden daar Biffchoppen van beide partyen waren, de zaaken aldaar opdenzeiven voet zouden blyven, tot aan de dood van een der twee Biflchoppen; dat 'er dus twee Biffchoppen te gelyk in zulk een Bisdom zouden zyn , en dat men de vereenigde Do*. natifien Biflchoppen niet zoude afzetten. Die fchikking zoude men dan vooraf voordellen, op dat de Donatifien Biflchoppen minder zwaarigheid zouden maaken van zig met de Catholyken te vereenigen, ziende dat zy hunne Bis. fchoppelyke Stoelen en waardigheid zouden behouden, zonder eenige fchade of vermindering. Jaa de Catholyke Biffchoppen deden nog meer , op de aanraading byzonderlyk van den H. Augufiinus; want vrezende dat de Donatifien Biffchoppen daar mede nog niet te vrede mogten zyn, of dat hun volk iets tegen

die

Sluiten