Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPECTRUM

JANS ENISMI

DETECTUM.

h Celfijfimo ac Reverendijfimo S. R. J. Principe Epifcopo Sekovienfi Comitis JOSEPHI PHILIPPI a SPAUR (*).

Janfenismi fpeclro, his illuminatis temporibus vix ampliüs pueros terreri

Multum iam temporis effluxit ex quo continuus bique de Janfenifmo & Rigoris-

(*) Dit Schriftje wierd in het jaar 1771. uitgegeven door den bovengemelde Vorft en Biftchop, en kort daarna ingelaft in het Latynfch Werk tot titel voerende: de Overwinnende liefde Gods, door den H. Auguftinus geleert, en haare overeenkomft met den vryen wille van den menfch; ook in Duitfchland gedrukt in het zelve jaar 1771. Dit Spook der Janfeniftery ontdekt is ook zedert dikmaals herdrukt in het Latyn, en ook in het Iloogduitfeh overgezet en vermeerdert. Wy hebben het dienstig geoordeelt het zelve aan onze Landsgenoten te moeten mede deelen, en hebben het in het Nederduitfch overgezet, gelyk ook het voorgaande Uittrekzel, ten dienfte der genen die geen Latyn verftaan.

Sluiten