Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. 4JI

van dat flag: indien iemand in zyne uitfpraaken zig naar de vleijende zagtheid der Cafuifien niet weet te voegen, dac is, naar de vleefchelyke genegendheden der menfchen: met een woord, indien hy zig niet opentlyk verklaart voor het Molinifmus en Probabilis* mus, dan zal de zoodaanige op eene onherflelbaare wyze een Rigorifb en een Janfenifl zyn, gelyk de Cardinaal Bona al in zynen tyd aan den] Vader dc Noris fchreef in eene zyner Brieven: „ Al wie met de Molinijlen niet heuld, „ die kan niet miffen van als Janfenift by hen „ gehouden te worden."

Zie daar, gunftige lezer, het denkeeld dat de Moliniften de geheeie Wereld door van de Janfeniftery gegeven hebben. Zy hebben 'er ons in deze laatfte jaaren zoo een blykbaar bewys van gegeven,, dat het geen tegenfpiaak meer kan lyden: want, om 'er o vertuigt van te worden, moet gy maar in agt nemen, wie en welke Godsgeleerden zy van Rigoriftery en Janfeniftery behuldigt hebben? Bemerk verders, dat van de tyde af dat men begonnen heeft zoo te fchreeuwen tegen de Janfeniften, en niet tegenftaande het geweld , de lift en de magt dezer befchuldigers, men noit tot nog toe eene zoodaanige fexte van menfchen heeft gevonden, die opentlyk zouden belyden pligtig te zyn aan de Ketteryen, die in de V. Stellingen gedoemd zyn, of die' geregtelyk over» tuigt zyn geweeft die Stellingen beweert of gehouden te hebben.

Ten tyde van de opkomfte van de Lutherfche en Calvinifche Kettery, zie ik Van de eene kant een groot getal Boeken, om die Ff *

Sluiten