Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A A G.

Niets is 'er dat meer de oplettendheid van een regtzinnig Chriften gaande kan maaken, en moet treffen, als dat men ih dit Uittrekzel ziet het verfchillende gedrag der Afrikaanfche Biffchoppen omtrent de Donatifien, van het gedrag welke het Roomfche Hof door veele Paufen van het begin dezer Eeuwe, omtrent de Kerk van Utrecht gehouden heeft. Want daar, door het gedrag der Afrikaanfche Biffchoppen, de waare geeft der Kerke doorflraalt, welke is een geeft van zagtzinnigheid, Liefde, Eendragt en Verdraagzaamheid; zoo blykt dan op't allerklaarklaarlte, dat men het gedrag van het Roomfche Hof, omtrent de (Hollandfche) Kerk, niet moet ftellen op rekening van 't gantfche lichaam der Catholyke Kerke, nog dat alle die Decreeten of befluiten van Romen een wezentlyk bdetzel zyn kunnen van met dit dierbaar gedeelte van Gods Kerke gemeenfchap te houden; gelyk ook nog met ter daad veelen van de Franfche, Duitfche, Italiaanfche, en Spaanfche Kerken, waar onder veele Prelaaten en andere Perfoonen van hoogen rang zyn, gemeenfchap blyven houden; en die ook aan den Paus geen blinde, maar een billyke gehoorzaamheid, welke gegrond is op de gezonde reden, en waare Kerktugt, bewyzen.

Het

Sluiten