Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE

over de

MENSCHMOGELYKE VOORWETENSCHAP

en de

A L Ö U D E STERREN-VOORZEGKUNDEj

als een middel ter uitbreidinge

van dezelve;

met eenige

TEGENBEDENKINGEN

op de

A i)\V ER HANDELING

van den heer e

'J^frlERM. JOH. KROM,

Profesfor en Predikant te Middelburg.

over de

WAARDE der HOROSCOOPKUNST;

door

PAÜLUS JOSEPH CONFENENT.

Waar achter een brief van gemelde» Hetr' Profes/or, in antwoord aan den Schryver,

Te ROTTERDAM ByNICOLAAS CORNEL;

mdccxcvi.

Sluiten