Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRACHT. is

De Hemel rekke intusfchen nog lange , de dagen van u hoog eerwaarde, en fpare denzelve by de nog fteeds zoo opgewekte Ziel- en Ligchaamskracht en vermogens, om zoo in deszelfs gewigtig Ampt, als dierbaarfte Familie- en Vriendfcrnps • betrekkingen, by aanhoudenheid, op het nadrulckelykfte van nut te zyn, en bovendien zoo vele benydenswaardige Talenten, op Woeker te mogen uitzetten ! Zoo waarlyk moet my het leven aangenaam wezen, zoo lang u hoog eerwaarde my de hand van oprechte gunstgenegenheid, niet onwaar* dig keuren zal, toetereiken. Terwyl ik altoos met den diepften eerbied, en de welmeenendfte hoogachting zal trachten te z}'n:

hoog eerwaarde, hoog geleerde heer •

Van Uw Hoog Eerwaarde en Hoog Geleerds de zeer Ootmoedige en Dw. Dienaar

In Middelburg p. j. convenent

clcn i. July 1796.

VOOR-

•5

Sluiten