Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

XI

bedryvige Vernufts • Oefeningen, wzm; «if

jok en[pel, tefens op het onafgebroken aanhouden van.goede Vrienden en Bekenden, een veeltal'Horoscopen getrokken hebbende, naar den Leertrant van zeker Werkjen, ten tytel voerende : DeKonst van den Astrologist Ludeman ontdekt; En niet kunnende lochenen, dat eenige derzelven veel naauw keuriger trof en, dan ik verwagt had, fpoorde my zulks in eenen later en leeftyd aan , om, volgends den leidraad van uitvoeriger Schriften over de Astrologie, welken my toevallig in handen kwamen, de regels der Ouden, en der vermaarde Meesters van vorige Eeuwen, aandachtiger natevorsfchen.

Dit verfchafte my, in ledige uur en, wel is waar, een werk om te zweeten: Maar lust maakt arbeid ligt, en V ging hiermede naar de Spreuk: Trahit fua quemque voluptas: Ieder toch heeft zyn geliefde Speelpop. _ Gaande weg, maakte ik, volgends deze wonderlyke zamengeflelde regels, eenige Nativiteiten op , en vond zulke trefende overeenkom/Jen , diemy hoe langs, hoe opmerkzamermaakten ; Ja de Zelfsvoldoening die my zulks tewege bragt,beloonde my deze indedaadmoeijelyke en infpannende Oefening. Ik kan ter goeder trouwe verklaren, door vele aller n aan ickeu • rigfle uitkomflen van byzonderheden, die my gantsch onbekend waren , en geen hoegenaamd gisbaar

voor-

Sluiten