Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. xm

houdt, niet te kunnen dwalen. > De Leerflel

ling van het flïlflaan der Zonne, welke, door de Wysgeeren der verafgelegen/Ie tyden, reeds geopperd en aangehangen was, en die in de dagen van Copernicus, naa eene reeks van Eeuwen voor een harsfenfehim gehouden te zyn, in weerwil van oneindig veel tegenkantens, het hoofd zoo zegepralende heejt opgefloken, moet ondereen veelt al anderen my tot een waarborg dienen.

En, om kort te gaan, het is wei'zeker,dat men nu meer dan een paar Ecuwen geleden, het vooroordeel fel en langdurig heeft moeten beftryden, om de buitenfporigheden te verbannen, die de meenigts Enthufiastea en Bedriegers, op naam der Astrologie hadden ingevoerd: Maar zou het daarom volftrekt onmogeïyk zyn, dat men, met yyer en nadruk dit vooroordeel beflormende, ongelukkig, in den drift der overwinning, met het buitenfporige en overdrevene, alle de misfehien wezenlyke nuttigheden der Sterren- Voorzegkunde, onder den voet getreden hadde ?

leis, althans wat met deze nederlaag der Astrologie fchynt gepaard te zyn gegaan, behoorden in V oog te loopen. Namelyk het veronachtzamen der Menfchelyke Foorkennis in V algemeen: Even als of der zeiver uitbreiding, zonder eenig nader

#»•

Sluiten