Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xx VOORBERICHT.

II ne gagnera rioi fur cc jugc irrité, Qui lui fait fon proces de plcine autorité.

7 Welk ik, in onze laai, aldus oordeele te mogen overbrengen:

Wat baat een' Schryvcr ,dat hy kruipende op de knien, Wan heer by hen verveelt, die zyne breinvrucht 'lezen,

In *t ned rig Voorbericht ^enai bidt; Aangezien Zyn Vmms ligt geveld, op V hoogst gezag gewezen.

billeen meen ik te moeten zeggen, dat mengaande weg zien zal, om wat reden ik niet zoo kort, en voor een ieder zoo klaar, over aeze floffe, hebbe kunnen zyn, dan ik welgewenscht hadde. Ook moet ik doen opmerken, dat ik de wederlegging der drangredenen, door den Hecre Prcfesfor en Predikant krom aangevoerd, en waarvan ik ''er ge ene, zoo veel ik weet, met flilzwygen ben voorby gegaan, niet in die zelfde volgorden behandele, waar in zyn Hoog Eerw, en Hoog Geleerde dezelve heeft voorgedragen: Hebbende ik gedacht, dezelve, het zy hier en daar tusfehtn het flellige, of meer aaneengefchakeld\ in het wederleggend deel myntr Verhandeling, eene zoodanige plaats te moeten geven . waarin zy naar myn byzonder befïek en meening , op het btvattelylfte konden onder hettoggebragt werden. Ik waarfchouwe dus ook myne

Le>

Sluiten