Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïxvi ZAAKELYKE

wezen, en dezelve met de Algemeen* Harmonie van leibnitz overé'engehragt . . . . S 9' *~ i°7

Beantwoording der bedenklyklieden van Profesfor krom. over het gronden van de Voorbeduidenis der Sterren, op eene Harmonie . - . § 108 —• Hf

Sommier van het dus verre aangetoonde, opzichtelyk de Astrologie; En overgang tot de Wederleggende Verdediging derzelve . . . $ 117 — 118

Voorafgaande Onderzoek, na de rede van

'tzooplot eling verval der Astrologie^ 119 — 125

Volkomen voordrag: der Leerstellingen, die in deze Verhandeling, aangaande de Astrologie, al, of niet verdedigd, en der 1 egenwerpingen die daardoor afgefneden worden . . $ 126 — 117

Beöordeeling van ludeman, wiens/re« fumtive methode alhier in geenen deele verdedigd word . . % 123— 130

Overgang tot de üplosüng der Tegenwerpingen , en wel eerst algemeen over die, uit de ondervinding van verkeerd uitkomende Horoscopen ontleend §131 — 133

Voorts byzonder, zeker zodanig Horosco op , door Pr of es for krom, uit de Verhandeling van den Tubingfchen Hoogleer aar vvagner aangevoerd, onderzegt en ter toctle gebragt . S 134 —• 135 Am-

Sluiten