Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterren-v00k ze gkun de. 135

na, daaromtrcnt in onzekerheid verkeerd, dan heeft de Verdediger der A trologie, niet alleen natuurlyk, maar volgens zynen Kunst-Regel, die men CorreSioTemporis per Accidentia Nati noemt, het recht, om de tusfchenfpatie, van de onzekerheid des Geboortetyds, in voordeel der Kunst te nemen, om daaruit, zoo hykan, een oogenblik te verkiezen, 't welk met de Aanwyzing der Hoedanigheden en Lotgevallen van den Geborenen, beter overèeuftemt: Waardoor dan, in zulk een geval, niet zelden de geheele zwarigheid verdwynt. Om nu niet te fpreken van den Kunst-Regel, geawsA Animodar, zoo als die befchreven is by Ptolomeus Lib, IIP Quadripart. Cap. q, om door de Volle of Nieuwe Maan, die de Geboorte is voorafgegaan, de waare Geboortetyd te vinden. Ook zwygen wy hier van den Regel ptr Trutinam Hermetis; Zynde een Proef die de Oude Meesters, nopens de waare Geboortetyd, plegen in het werk te ftellen, met de herleiding van het oogenblik in de Nativiteit opgegeven, tot het oogenblik der Ontvangenis, Alle welke zaaken kunnen in aanmerking genomen worden, wanneer het juiste Geboortcdip, eenigzins onzeker geacht word.

S 133-

Deze verëischtens kunnen wy tot eenen algemeenen grond van oplosfing, over dergelyk een zoort van tegenwerpingen aamvyzen, en wy hebben alle reden ons verzekerd to houden, dat, wanneer men dezelve toepast, op de meeste 14 van

Sluiten