Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 22 X

Dichtftuk, gelyk benoist wel opmerkt, heeft men hier het begin van een geheel nieuw tydvak. „ C'est ,, ce, que le Poëte appelle le commenpement d'une

nouvelle fyite de liecles" Magnus ab integro feculorum nascitur ordo.

Deze gefteldhcid des Hemels zou volgends benoist zekerlyk ook zyn waargenomen door die Oosterfche. Wyzen. Waarfchynlyk was die lang vooruitgezien en, door Sterrenkundige uitreekeningen, de tyd, welke daarvoor de gevoeglykfte was, eenigzins bepaald, misfehien wel door dien voornaamen Magus bileam, die reeds in zynen tyd voorfpellingen van zulk een Sier of Gefternte, en deszelfs beduidenis voor het Joodfche Volk, by het welk allereerst de vervulling ontdaan moest, gedaan had. Zyne discipelen hadden onder andere van zyne Voorzeggingen ook deze bewaard, die zeer merkwaardig was, en tot onze kennis gekomen is, terwyl anderen zyn verboren geraakt. Zyne discipelen en volgelingen, die, door van tyd tot tyd de uitkomften van voorige Voorfpellingen optemerken, en voords ook eigene naarfporingen te doen, waren niet minder in die kunst bedreeven, dan Bileam zelve. Waren nu verfcheidene andere Voorzeggingen van dien aard juist uitgekomen ; men was thans te meer opmerkzaam omtrent die voornaame Voorfpelling. Zy namen die gansch zon derlinge Sterrenftand waar. Alles gaf te kennen, dat die bedoelde groote Koning moest geboren zyn. Daar zy nu uit Bileams voorfpelling wisten, welke men vindt Nwn. XXIV: 17—19, ('t geen andere Astrologisten juist zoo nauwkeurig niet weeten konden,) dat die perfoon

Sluiten