Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MJEJDJEVOJEJ&JWGJEW

TER INWIJDING DER

VOLBOUWDE TEKENZAAL

voor h-et departement der

TEKEN KUNDE,

en van de

GEHOORZAAL en SCHOUWPLAATS

voor het departement der

NATUURKUNDE,

IN HET GEBOUW DER MAATSCHAPPIJË

FELIX MEUÏTIS

v te amsterdam,

...,,» Gehouden den UX.en xx. November, mdcclxxx1x. door

A. BONN,

lloogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde aan liet Doorluchtige School te Amjlerdam, Honorair Lid dezer Maatfchappijë, enz.

Te AMSTERDAM, lij J. C, SEPP en A. FOKKE simonsz. M D C C X C.

Sluiten