Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 REDEVOERING.

voor Geleerden van zo veel belang is, in eene volkrijke Koopftad en onder Kooplieden te verkeeren, als het den Handelaaren betaamt, de beoeffenaars derWeetenfchappen, niet van hunnen omgang en gcmeenfchap uittefluiten: — indien, zeg ik, dezeftelling, toen door eene deftige vergadering van achtbaare en kundige Mannen met goedkeuring aangehoord, en daarnaa, gemeen gemaakt, aan de beoordeeling der verftandige Naakomelingfchap overgeJaaten, ook nog op heden aller toeftemming moet verdienen, althans , indien men daarvoor overtuigende bewijzen kan bijbrengen: — zo zal het mij, gelijk ik vertrouwe, M. H., wel geoorloofd zijn , die zelfde gedagten, in dit uur, en bij deze gelegenheid, op deze onze maatschappij van verdiensten toetepasfen, en 'er bij tevoegen, „ datApollo en de Vrije Kunften, niet „' alleen met dien zelfden Koopgod, maar tevens „ met de gulle Vriendfehap, eene gelijke en gelukkige verbindtenis, aan deze plaats, aan„ gegaan hebben :" daar zij , bij de opening van die algemeen Kweekfchool van Weeten. fchappen en Kunften, hand aan hand, als gepaard binnen traden, om, onder het verrukkendst choormuzijk, ftaatigiijk verwellekoomd, de hulde der juichende Gezelligheid te ontfangen,en aan den Weetlust enNaarftigheid de ge.

wenschfe

Sluiten