Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io REDEVOERING,

het befchouwend oog te behaagen en te verrukken.

Onder zulk eene gedaante en uit zulk een oogpunt de bevallige Tekenkunst befchouvvende, zien wij tevens, dat de Natuur haar ten dicnfle ftaat, en van alle kanten de heerlijkfte tafreelen , ter vernuftige cn kunftige navolging, aanbiedt: maar ook dat alle de Weetenfchappen en Kwijlen zich als om ftrijd beijveren, om haar te gemoete te komen, hulpmiddelen aantebrengcn, en, onder de ftreelendfte aanmoedigingen, de billijkfte wederdienften van haare erkentenis te verwagten.

Werwaards de Tekenkunst het oog ook wende, wordt zij ter Natuurbefchouwing genoodigd, en vindt alom voorwerpen, dieniet alleen haare aandacht, door verfcheidenheid, trekken ; maar aan welker navolgende voortelling zij haar kunstvermogen wenscht te beproeven.

Het gloeijend morgenrood, de azuure glansfefl van een helderen hemel en blijden middag; het bleek verfpreide maanlicht , of achtbaar donker van fchaduwrijke bosfehen ; vruchtbaareakkers, grazige beemden, bloemrijke velden,

Sluiten