Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. &3

den zogenoemden Dierenriem, uittedrukken; die bij de Egyptenaaren en Chaldeërs weinig verfchillende waren.

Daarenboven is het van belang optemerken, dat de Egyptenaars de Natuur, of, het geen het zelfde was, Ceres en de Aarde, als eene vruchtbaare Moeder , onder de gedaante van een vrouwenbeeld, isis genoemd, aanbaden; en de koesterende Zon, of de algemeenc Vader, de Jupiter, of Juvans pater der laatere Latijnen,onder het manlijk beeld van osiris, godlijke eere "beweezcn ; uit wier echt, de Apollo der Grieken, onderden naam van horus zou gefproten zijn; en zij daarenboven hunnen hercules, gelijk de Indiaanen den drijdbaaren Bacchus, den zoon van indus, eerden. De natuurlijke voortbrengfelen, aan welken zij de gunden dezer Godheeden erkenden, gaven niet alleen aanleiding tot vergoding derzelven , maar ook tot de veelerlei gedaanten en mismaakte voorftellingen van isis en osiris, die op de Egyptifche overblijffelen gevonden worden ; waarbij het opmerking verdient, dat onder de zittende en daaride beelden, die men aan het bovende gedeelte deiObelisken vindt, indien men anders de afbeeldingen daar van, door den beroemden B 4 kir-

Sluiten