Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 27

om haare zeldzaamheid hooggefchatte , Egyptifche overblijffelen Berispelijk heeft gevonden.

Een alleropmerkingwaardigst verfchijnfel vinden wij bij de Bewooners van de Koningrijken van Peru en Mexico, in een geheel ander waereklgedeelte , en waarvan tot op heden nog niet beweezen is, hoe het zelve met het oostelijker waereldgedeelte één vast land uitgemaakt hebbe. Ruwe tekeningen bragten ook aldaar beeldfpraak voort, en mismaakte gelaatbeelding, dwergachtige gelialte, met hoekige uitgedrukte ledenmaaten, waren de blijken hunner kinderachtige kunst; en Nieuw Spanjen, offchoon rijk in goud en zilver, leverde, volgens robertson en andere Gefchiedfchrijveren, geene kenmerken op van volmaaking der Tekenende Kunften, noch van verfijnden fmaak ; maar Hechts arbeid van gebrekkige werktuigen: wederom een bewijs dat Weetenfchappen en Kuniten clkanderen ook aldaar niet genoeg de hand booden (*),

De

(?) De Oudheid en verfpreiding der Tekenende Kunften wordt, niet minder dan de omwentelingen die haar deeden verhuizen, bevestigd door de Rusfifche gefchiedboeken, die van opgedolven overblijffelen in Siberiën gewag maaken, welke een vroeger befchaafd volk met Kunften en

Wee-

Sluiten