Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 2$

Uit Samothracien afkomftig rekenen; is het uit de Gefchiedenisfen genoeg beweezen, dat deze Hetruriërs, of vroegere bewooners van het tegenwoordig Toskaanen, eerder tot eene vredige en bloeijende Staatsgefteldheid geraakten, dan het nabuurig Griekenland ; en hier door met een befchaafder faamenleeving, onderfteund door den handel met de Phoeniciërs, ook de Weetenfchappen en Kunften, zoo niet vroeger, ten minften gelijktijdig met de Grieken zullen aangekweekt hebben. Hunne eerfte Schilderingen en Kunstwerken waren ondertusfchen mede loodlijnige beelden, met bij het ligchaam nederhangende armen en aanëengeflotene dijen, zonder uitgedrukt leven of beweging, met langwerpige eironde hoofden , fpitfe kinnen, platte en fcheef op waards getrokken wenkbraauwcn en oogleden , rechtplooijige en als uitgekamde kleederen : alle bewijzen van gedrongene en flaaffche navolging , zonder eenige veroorloofde vrijheid, of werkende verbeeldingskracht;. Die zelfde Hetruriërs, reeds vóór het bouwen van Rome, tot een rijk en vermogend volk geworden, leverden in laater tijd overblijffelen van hun meerder gevorderd kunstvermogen op, vooral in de menigte van prachtige vaatwerken , waarvan de afbeeldingen door winkelman en caylus, maar in-

zon-

Sluiten