Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 3?

{fen en Weetenfchappen, bij hunne zegepraaien naar Rome wederkeerden. Het was echter voornaamelijk onder de eerfte Keizers, dat Rome een nieuw kweekfchool wcrdt voor Tekenende Kunften: waaraan de overvloed, en de daardoor geboren weelde en pracht , niet weinig toebragten. Onder julius caesar, in wiens leeftijd een cicero, saeustius cn catullus den roem verwierven, dien zij nog verdienen , ontbrak het Rome even min aan eenen vitrtjvius, en andere Beeldhouw- en Bouwkunftenaars. Onder a ugusttjs kon Rome niet alleen op den Gcfchiedfehrijver nepos, den Redenaar porcius, op de uitfteekende Dichters, vïrgi-

lius, horatius, tibullus, proper-

tius en o vidius, maar ook op de Kunftenaars solon en diogenes van Athenen roem draagen. tiberius, claudius, nero en caligula deeden de fchoonfte kunstftukken , en onder anderen den Avollo en Gladiator, uit Griekenland wegvoeren, vespas 1 anus, titus en domitianus lokten de aldaar overgeblevene Kunftenaars naar Rome, of lieten , in de Griekfche Wingewesten, aan vcrfierfelen voor hunne Tempelen, Paleizen en Eereboogen arbeiden; terwijl een aga-

sander, polydorus Cll athenodorus,

C 3 den

Sluiten