Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 41

{lichte. Het Mofaik, te vooren van de Grieken tot de Romeinen, en verder naar Europa gebragt , werdt op nieuws door eenen apollonius te Venetiën bekend gemaakt. H.:t fchüderen met olijverw, in plaats der waterverwen en het waschfchilderen der Ouden, werdt door jan van eyk van Brusfel uitgevonden; gelijk het ftempelfnijden, voor de gedenkpenningen van Paufen en andere groote mannen, door victor pis anijs en victor

camelio.

Het is hierbij eene niet ongegronde aanmerking van den geleerden büsching, „ dat „ men zich verwonderen moet, dat noch Grie-

ken, noch Romeinen, immer op het denk» „ beeld zijn gekomen , om hunne fchriften „ door den druk te vermenigvuldigen , daar „ zij zich toch van zegels, en houten of an„ dere vormen en ftempels bedienden , om „ verheven beeldwerken, op lijkbusfen, lam„ pen en ander vaatwerk te vertoonen" (*). De fpeelkaarten, in de veertiende Eeuw tot tijdverdrijf der Duitfche krijgsbenden uitgedagt , gaven ongetwijffeld de eerfte aanleiding

(*) büsching Entmtrf einer gefchichts der ^eichnendefchönen Kunften. Hamburg 1781» 8°.

C 5

Sluiten