Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 REDEVOERING.

ding tot de kunst der houtfneden tekenvormen (**).

Het was voor de vijftiende Eeuw onzer tijdrekening bewaard, om, in meer dan een opzicht, eene Eeuw van Hervorming te worden, door de onwaardeerbaare Drukkunst , als een nieuw gefchenk des Hemels: waaromtrent het nabuurig Haarlem reden heeft zijnen grootiten roem aan het keurvorftelijk Maintz te betwisten. De Drukkunst bevorderde niet alleen de vermenigvuldiging der handfehriften , en het verfpreiden en gemeenmaaken van allerlei voortbrengfclen van vroegere en laatere Geleerdheid en nuttige Weetenfchappen ; maar ook op de Tekenende Kunften toegepast, en daar aan dienstbaar gemaakt , de gemeenmaaking der tekenkundige voorbeelden.

In de zestiende Eeuw werdt de roem der Geleerdheid opgehouden door het eerwaardig Kerkhoofd van Rome, p i u s den tweeden, en een reeks van andere geleerde Mannen; maar niet minder de lof der Tekenende Kuniten , door eenen raphael de ureino en leonard

da

(**) ereitkopf Verfach uier den urfprung der Spielkatten. Lcipfich 1781. 4°.

Sluiten