Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËDELÉ GROOT ACHTBAARE*

EDELE ACHTBAARE,

ZEER GELEERDE EN ZEER ERVARENE HEEREN!

BESCHERMERS, BEMINNAARS EN BEOEFFENA ARS, VAN NUTTIGE WETTENSCHAPPEN EN KUNSTEN!

BESTUUR ERS EN LEDEN DEZER BLOEIJENDE MAATSCHAPPIJ, EN IN 'T B IJ ZONDER VAN DIT DEPARTEMENT DER NATUURKUNDE!

ZEER GEËERDE TOEHOORERS!

O nder de eigenaartige kenmerken dezer Maatfchappij , waar door zij zich van alle de overige Genootfchappen in ons Vaderland, en van alle buitenlandfche hoogere Kweekfchoolen van Weetenfchappen en Kunften onderfcheidt, verdienen onbetwistbaar geteld te worden: dat zij niet op hoog gezag gefticht, noch door eenen reij van enkeld Geleerde Mannen is ontworpen geworden: maar haaren ooirfprong voornaamelijk aan den weetlust en kunstliefde van arbeidzaame Handelaaren en gezellige Menfchenvrienden heeft te danken; en, als een GeA 2 mee-

Sluiten