Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 9

Bjkë faamenleeving , voor onze huisfelijke belangen , en elks bijzonderen welvaart, gelijk voor deze thans bloeijende Maatfchappij, waar geluk en wezenlijk genoegen aantcbrengen en te bevorderen: deze Maatfchappij zelve en haare Zinfpreuk fchijnen mij toe, een niet ongefchikt en onbehaaglijk onderwerp ter verhandeling aan de hand te geeven , om er U dit uur over te durven en mogen onderhouden : het ver. band tusfehen onze kundigheeden en onze pligten te leeren inzien , bij het fchetfen van het VOORTREFLIJK NUT EENER BEOEFFENING DER PROEFONDERVINDELIJKE NATUURKUNDE, aan welke deze Spreekplaats werdt toegewijd, en waar bij ik uwe aandacht nodige mij te volgen.

De natuurlijke ontwikkeling en daadclijkc oeffeningder redenlijke vermogens van denMcnsch, en de overtuigende ftem van het geweeten, het welk zijne goedkeuring alleen hecht aan daaden , die niet het eigen voordeel en belang alleen, maar tevens het algemeen geluk of dat van anderen bevorderen, deeden ten allen tijden de waare Wijsbegeerte voor niet anders dan eene zuivere zucht tot kennis en deugd houden, en haare bcoeffenaaren, bij alle befchaafA 5 de

Sluiten