Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. n

de voortreffelijkheid van redeneerend onderzoek, door eigen overtuiging, te doen opmerken.

Bij eiken Hap, dien wij op dit Tooneel der waereld doen, worden wij verrukt door duizend wonderen en verfchijnfelen, die ons doen (til ftaan, onze gedachten bezig houden, en wel ras eene begeerte bij ons doen opkoomen om de oorzaaken en redenen dier gebeurtenisTen, cn vertooningen der gedaanfewisfelende Natuur van naderbij te kennen en te doorgronden.

De Aarde, die wij.betreeden, en zonder onderrichting, voor de eerfte maal van ons leven opmerkend befchouwen, kan ons niet anders dan als eene wijduitgeftrekte hobbelige vlakte voorkomen; waar van wij dc verhevenheeden en laagtens Bergen en Daalen noemen, zonder derzelver ooirfprong en wording te bezeffen.

De Gezichteinder verlengt zich meerder, namaate wij ons verbeelden den uiterften rand dier aardvlakte te naderen. De onmeetbaare waterplasfen en zeeën, die wij aldaar ontmoeten, doen ons vermoeden ook aan de overzijde derzelve wederom vastland te zullen vinden ;

Sluiten