Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 19

heeft den aart en de redenen, voor zijn leven en gezondheid, te kennen.

Eene Dierlijke waereld, die, even zozeer als de planten, bij de welgefteldheid van zulk eenen dampkring belang heeft, doet zich aan 'sMenfchen befchouwing op, met geen minder verfchil van rangen, gedachten en foorten van bezielde wezens, en derzelver eigenfchap. pen en vermogens. Met meerder of minder zintuigen bedeeld, met traager of vlugger levenskracht en prikkelbaar gevoel befchonken, zijn de dierlijke wezens hem allen even opmerkingwaardig. Hij wenscht de geringde, en bijkans onzichtbaarc, waaraan hij toch ledemaaten ter beweeging aantreft , vergroot te leeren kennen. Onderfcheiden ligchaamsbeweegingen , die hem op derzelver werktuiglijk doch verborgen maakfel oplettend maaken; het onderfcheid van voedfelen, waardoor het dierlijk leven onderhouden wordt ; de voor het Oog verborgene en wonderbaare fpijsverteering en voeding ; het geheim der voort, teeling , • waar van hij niets anders dan de paaring en het baaren waarneemen kan ; de vernuftig fchijnende handelingen en bedrijven, of zogenoemde kunstdriften, en dierlijke neigingen , door werkfaamheeden opgevolgd; zijn B 2 zo

Sluiten