Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2S REDEVOERING.

de zwaartekracht te bepaalen. Nu eens zijn het de brandfnedige ftrecklijnen , van , onder verfchiiiende hoeken , voortgeworpene ligchaamen ; dan eens de aangetrokkene, middenpuntzoekende, of, langs den raaklijn der kringwijze beweeging , middenpuntvliedende krachten ; nu eens wederom de botfing, en de wetten, die zij volgt, bij vêerkrachtelooze en veerkrachtige ligchaamen; dan eens de wederomftuitende en terugkeerende beweegingen: die, voor een dóórdringend ver/land , eene geheele reeks van proefneemingen opleveren.

De proefondervindelijke Natuurkunde heeft geen minder voordeel, boven de enkel oppervlakkige en algemeene Natuurkennis, ten aanzien der Vloeiftoffen. Het eerfte opmerkingwaardig verfchijnfel, dat zij leert kennen, is dat der deelbaarheid in kleinere en kleinere, ronde, en tot ineenvloeijing neigende vochtbolletjens: waar van ons de vermenging van ongelijkfoortige vochten, en de omloop van het bloed in de vinnen en ftaart der visfehen overtuigen.

Van niet minder gewigt wordt de waterloop kun de bij het nafpooren der Vloeiftoffen , ten aanzien van derzelver zwaarte,

druk-

Sluiten