Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§4 REDEVOERING.

den tot eikanderen, ontdekken hier een nieuw veld van befchouwingen: zodanig is de gewei» dige ontploffing van het Buskruid , welke tot verklaaring dient van de verbaazendeuitbarftingen der vuurfpuwende bergen , en daarmede verknochte fchrikbaarende aardbeevingen en inftortingen.

Den fchoot der Aarde en Wateren omwroetende , ontdekte men, aan de meeste Zeeftrandcn, den opmerkingwaardigen Barnfteen, en, nader aan de Poolen, den Magneet, die, hoe zeer in gedaante en zelfftandigheid van eikanderen verfchillende, echter eene onderzoekwaardige overeenkomst van aantrekkend en af> flootend vermogen aanwijzen. Kan men niet ontveinzen, dat de Oudheid reeds eenige kennis aan deze beide voortbrengfelen der Natuur gehad hebbe , toen de eerstgenoemde brandbaare zwavelharst, of EleSirum, tot knoppen aan de rondgevoerde fpinrokken der Griekfche vrouwen diende, als om de afvliegende vlasvlokken weder aantetrekken; terwijl de andere veelvermogende fteen van Hercules, door aantrekking op het ijzer werkte : het is echter zedert laater tijden, en wel in onze dagen, dat men,door nader onderzoek, vergelijkingen

toe-

Sluiten