Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<*> REDEVOERING.

Regenboog zo overreedend ophelderen; of. fchoon zij minder voldoen om de kleurfchakeeringen op dieren , planten en ertfen te verklaaren, waaromtrent de Natuurkunde, ten zij ik mij bedriege , van eenen anderen kant eene beetere opheldering te verwagten heeft, daar het reeds overtuigend bewezen is, hoe licht en warmte , en dus de Vuurftof, niet alleen op den weeligen groei, maar ook op het oogverkwikkend groen der planten , invloed hebben ; en de fcheikundige vermenging van heldere vochten kleuren oplevert , die, aan geen verfchil van oppervlakte toetefchrijven, door nieuwe bijmengingen wederom verdwijnen , en in een helder ongekleurd vocht onzichtbaar worden,

'Er fchiet mij nog over , met een enkel woord te gewagen van die merkwaardige golvende beweeging des Luchtftrooms van den Dampkring, die door het Gehoor opgevangen, ons een geheel ander foort van gewaarwording van ligchaamlijke eigenfchappen doet verneemen, en ons van den afftand der voorwerpen zo wel , als van derzelver meer of minder klinkende of doffe toonen verwittigt, den ftem met welluidenheid leert buigen, en door den zang alleen,of aan fpeeltuigen gepaard,het gei noe-

Sluiten