Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij twijfelen geenzints, of dit onderzoek zal, behalven het voordeel, waarvan wij reeds gefproken hebben , bijzonder ook nog met betrekking tot dit geval, eenige opheldering geven aan hun, welken het vreemd dacht, dat deze daad niet met de dood werdt geftraft, zich alleen op den regel beroepende ; dat het bloed van hem, die Hoed vergiet, ook vergoten moet worden, zonder op eenige andere omftandigheden acht te geeven, of de ligchaams- of zielsgefteldheid van den daader jin .overweging te nee-men.

A 3 HOOFD-

Sluiten