Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I,

Iferhaal van de Daad.

H armen alfkens, te Broekhaufen., ia Manöver geboren, een man van omtrent 4(5 Jaaren, hadt bevorens een redelijk beftaan gehadt, als Bakker, in de Tuinftraat te Awfteldam; doch deze kostwinning, door het flccht en buitenfporig gedrag van zijne tweede Vrouw, van tijd tot tijd verlopende, was hij tot armoede vervallen, en kon naauwlijks op het zogenaamde Lange Blekerspad, met Glanzen, in de behoeften van hem en zijn huisgezin voorzien.

Hij was driemaal gehuwd geweest, hebbende in zijn tweede huwlijk, hetwelk hem zoo ongelukkig maakte, drie Kinderen verwekt, waar van het oudfte elf, het andere acht, en het derde drie Jaaren oud wasj doch bij zijne eerfte en bij zijne derde Vrouw, met welke laatfte hij zich voor ruim één en één half Jaar in den echt hadt begeven, hadt hij geene kinderen,

Hoewel hij deze Kinderen eene zoo fterke liefde toedroeg, dat hij bij zijne buuren den naam hadt, ^ari al te niaj met hun te wezen ? werdt hij nog-

thaos

Sluiten