Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen ons niet inlaaten op de vraag; of de pijnbank geduld kan worden, onder een vrij en verlicht Volk? Wij zullen ook niet fpreken , van het misbruik hetwelk er van gemaakt kan wor* Een, noch van het gevaar, dat zelf in het gebruik van dezelve gelegen is; maar wij moeten, in het voorbijgaan, alleen zeggen,dat, hoe wenschlijk de affchafiing van de tortuur, voor ieder weldenkend mensch ook moge zijn, het nogthans niet te hoopen is, dat dezelve geheel zal worden vernietigd, ten minden dat zulk een befluit in werking zal worden gebracht (*), voordat, of een geheel nieuw Crimineel Wetboek de plaats van de, thans nog in gebruik zijnde, wetten, vervangen heeft;

Of,

gebruiken in zulk een geval, zie Voor da in zijne Aant. op gem. Art. 40. Boëhmer ad Conji: Crim. Car. Art, 57. §3—7. Leijzet: Med. ad Pand. Spec. 639. Med. g. ïo. hoe te handelen, in gevalle de Gev. de pijnbank doorftaat, vindt men geleerd in Art. 41. van de Jijt van proced. en aldaar Voorda.

(*) Bij het ontworpen plan van Conftitutie, door de eerfte Nationaaie Vergadering, vondt men, naa ons inzien, zeer wijslijk, ten dezen opzichte, gefield, dat tot een noodzaaklijk verëischte, in het te ontwerpen Crimineel Wetboek vast moest ftaan, het ten eenemaal affcbaffen. der pijnbank. Zie- tit. Vil \fte Afd. Art, 679. van ftm. plan pag. 132.

Sluiten