Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen ons dan vergenoegen, met het* geen wij, hiervan reeds gezegd hebben, hetgeen wij nog des te eer kunnen doen, omdat wij in het vervolg ons verplicht zullen vinden, om over dit zoo belangrijk fr.uk nog het een en ander te moeten zeggen; thans daarvan dan aftrappende, zullen wij, tot eene meer bijzondere befchouwing van de begaane daad, overgaan. —»

HOOFD-

Sluiten